Đảng ủy xã hương Liên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU, 04-NQ/HU
21/11/2022 08:15
Đảng ủy xã hương Liên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU, 04-NQ/HU

Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2022, Đảng ủy xã Hương Liên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 ngày 20/10/2017 của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXIX về xây dựng và phát triển văn hóa con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nghị quyết số 04 ngày 20/12/2017 của BCH Đảng bộ huyện về Quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 

Tham dự hội nghị về phía lãnh đạo xã có đồng chí Trần Phúc Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ - Trưởng phó các ngành đoàn thể, toàn thể cán bộ công chức, bản chuyên trách cấp xã, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các đơn vị thôn bản.

 


 Đồng chí Đậu Xuân Hùng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khai mạc giới thiệu đại biểu 

 

Hội nghị đã lắng nghe 5 ý kiến phát biểu tham luận đến từ các đồng chí đại diện ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, các đồng chí bí thư chi bộ. Các ý kiến đã đánh gia cao những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra các mặt tồn tại hạn chế trong 5 năm vừa qua và để ra một số giải pháp khắc phục.


 Đồng chí Nguyễn Văn Đình - Bí thư chi bộ 2 tham gia phát biểu

 Đồng chí Nguyễn Tiến Lành - Bí thư chi bộ 4 phát biểu

Đồng chí Trần Phúc Anh - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã phát biểu kết luận Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trần Phúc Anh Bí thư đảng ủy, CT HĐND xã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt việc thực hiện 2 Nghị quyết trong 5 năm qua. Việc thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ huyện vê xây dựng và phát triển văn hóa con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tinh thần tự lực tự cường của nhân dân ngày càng được nâng lên, văn hóa cán bộ công sở được nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Việc đầu tư xây dựng các công trình văn hóa đã được chủ trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa hiệu quả chưa cao. Đối với Nghị quyết 04 của BCH đảng bộ huyện về Quốc phòng, An ninh trong tình hình mới, đồng chí đánh giá cao những kết quả đã đạt được trên các mặt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động huy động lực lượng tham gia huấn luyện, việc sơ khám nghĩa vụ quân sự thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh những kết quả đã đạt được đồng chí cũng nêu ra một số mặt tồn tại hạn chế đề nghị nghiêm túc chấn chỉnh thực hiện.

Tác giả: Song Hào - Bí thư đoàn xã - Nguồn: Đảng ủy