Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ dại trên cây trồng vụ Xuân 2023
03/01/2023 09:16
Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ dại trên cây trồng vụ Xuân 2023

Để chủ động ngăn chặn sự gây hại của cỏ dại trên các loại cây trồng ngay từ đầu vụ sản xuất, UBND xã Hương Liên định hướng nhóm hoạt chất, các loại thuốc thương phẩm và kỹ thuật sử dụng các loại thuốc phòng trừ cỏ dại như sau: 

          1. Trên cây lúa

1.1. Thuốc tiền nảy mầm

- Hoạt chất: Pretilachlor, Butachlor + chất an toàn

- Thuốc thương phẩm: Prefit  342WP, 300EC, Acofit  300 EC, Sofit 300 EC, Vithafit 300EC, Agrofit super 300EC, …

- Liều lượng, nồng độ: Pha 50ml (50g) thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2.

- Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi gieo 1-3 ngày, khi phun thuốc duy trì đất đủ ẩm, sau phun thuốc 2-3 ngày điều tiết mực nước xăm xắp mặt ruộng, tránh để ruộng khô hạn ảnh hưởng đến hiệu lực của thuốc.

1.2. Thuốc hậu nảy mầm sớm

- Hoạt chất: Butachlor, Pyrazosulfuron Ethyl, Acetochlor

- Thuốc thương phẩm: Butavi 60EC, Heco 600EC, Meco 60EC, Sunrus 100WP, Star 10WP, Beto 14WP, Alphadax 250WP, Cochet 200WP,…

- Liều lượng, nồng độ: Pha 50ml (10-20g) thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2.

- Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi gieo, cấy 5-7 ngày hoặc khi cây cỏ có lá thật, giữ mực nước trong ruộng 2-3 cm trong vòng 5-7 ngày sau phun thuốc (đối với lúa cấy), giữ đất đủ ẩm, sau phun thuốc 3-5 ngày đưa nước vào ruộng (đối với lúa gieo), tuyệt đối không để nước ngập ngọn lúa hoặc ruộng khô hạn sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực của thuốc.

1.3. Thuốc hậu nảy mầm muộn

- Hoạt chất: Quinclorac, Bentazone, Bensulfuron Methyl, Metazosulfuron

- Thuốc thương phẩm: Fenrim 18.5WP, Basagran 480SL, Ginga 33WG, Ankill A 40WP, Sharon 100WP, Beron 10WP,  Fasi 50WP, TopSuper 460WP,...

- Liều lượng, nồng độ: Pha 50-75ml (10-20g) thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2.

- Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi cấy 7-14 ngày hoặc khi lúa gieo có 2 đến 3 lá, giữ mực nước trong ruộng 2-3 cm trong vòng 5-7 ngày sau phun thuốc.

          * Lưu ý: Để nâng cao hiệu lực thuốc trừ cỏ cần thực hiện đồng bộ các biện pháp canh tác như: Làm đất kỹ, san phẳng mặt ruộng, điều tiết nước hợp lý; không phun thuốc vào những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 150C, trời có mưa.

          2. Trên cây lạc, ngô

- Hoạt chất: Acetochlor, Atrazine, S-Metolachlor, Topramezone, Atrazine.                    

- Thuốc thương phẩm: Antaco 500EC, Starco 500EC, Topical 425SC, Dual GoldÒ 960 EC,…

- Liều lượng, nồng độ: Pha 40-50ml (100g) thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2.

- Kỹ thuật sử dụng: Tiến hành phun thuốc 1-3 ngày sau khi gieo hạt, giữ đất đủ ẩm sau khi phun thuốc. 

Lưu ý: Người dân thu gom bao bì, chai lọ về các điểm quy định đã bố trí tại các cánh đồng. 

Tác giả: Phan Thị Chiều - Phát thanh viên - Nguồn: Khuyến nông xã