Các đơn vị đỡ đầu nông thôn mới làm việc tại xã Hương Liên
24/05/2022 03:36
Các đơn vị đỡ đầu nông thôn mới làm việc tại xã Hương Liên

Sáng ngày 23/05/2022 các đơn vị đỡ đầu theo quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 22/04/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng NTM đã có buổi làm việc với xã Hương Liên

Tại buổi làm việc lãnh đạo đoàn công tác do đồng chí Trần Nhật Tân chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã lắng nghe các ý kiến của Thôn Trưởng, Bí Thư chi bộ các thôn trong công tác xây dựng nông thôn mới để có các giải pháp giúp xã Hương Liên về đích nông thôn mới trong năm 2022.

Các đơn vị đỡ được giao đỡ đầu sẽ triển khai nhiệm vụ cụ thể để đồng hành cũng địa phương tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở từng thôn. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là huy động sự vào cuộc của người dân xây dựng nông thôn mới.

Cũng trong ngày 23/05 Sở tài chính tỉnh Hà Tĩnh cũng trực tiếp ký cam kết đỡ đầu và hỗ trợ Thôn 4 xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2022.

Tác giả: Nguyễn Văn Hải - Nguồn: Nông Thôn Mới Xã Hương Liên