Đảng bộ xã Hương Liên tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết năm 2023
09/05/2023 09:17
Đảng bộ xã Hương Liên tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết năm 2023

Sáng ngày mùng 9 tháng 5, Đảng bộ xã Hương Liên tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, học tập Nghị quyết TW6 khoá XIII và tổ chức sinh hoạt chuyên đề giới thiệu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ.


Đồng chí Trần Phúc Anh - Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã quán triệt các nội dung chuyên đề 

Tại hội nghị các đại biểu được đồng chí Trần Phúc Anh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”, Quán triệt Nghị quyết TW6 khoá XIII và tổ chức sinh hoạt chuyên đề giới thiệu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Phúc Anh - Bí thư Đảng uỷ đánh giá cao tinh thần nghiêm túc học tập, tiếp thu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chi ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung “Chuyên đề” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và thực thi Văn hóa, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, người lao động nắm rõ nội dung và nghiêm túc thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của Đảng ủy trong năm 2023./.

Tác giả: Song Hào - Bí thư đoàn xã - Nguồn: Đảng uỷ xã