DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÁN BỘ CƠ QUAN

UBND XÃ HƯƠNG LIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Trần Phúc Anh

Bí thư Đảng ủy

0943385966

 

2

Đinh Văn Sánh

Chủ tịch UBND

0968004476

 

3

Đậu Xuân Hùng

Chủ tịch HĐND

0969325569

 

4

Phan Thanh Lê

Phó CT HĐND

0388733875

 

5

Nguyễn Văn Hương

Phó chủ tịch UBND

0969266867

 

6

Phan Thanh Dũng

Chủ tịch UBMTTQ

0355730116

 

7

Đậu Xuân Lệ

Chủ tịch hội CCB

0965502039

 

8

Nguyễn Sỹ Hùng

Chủ tịch hội nông dân

0967856768

 

9

Trần Thị Hường

Chủ tịch hội phụ nữ

0962682236

 

10

Trần Song Hào

Bí thư đoàn thanh niên

0985570891

 

11

Phan Thanh Hương

Trưởng công an

0989886567

 

12

Nguyễn Hải Quân

Quyền chỉ huy trưởng

0962436345

 

13

Đinh Thị Sương

Văn phòng UBND

0337566935

 

14

Nguyễn Thị Thủy

Văn phòng UBND

0359928621

 

15

Dương Thị Nga

Công chức nông nghiệp

0985284391

 

16

Dương Danh Hùng

Công chức địa chính

0967241114

 

17

Nguyễn Văn Hải

Công chức văn hóa

0974113060

 

18

Võ Thị Hồng Nhung

Công chức văn hóa

0947519609

 

19

Lê Như Hùng

Công chức tư pháp

0396554928