Hương Liên sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
12/05/2023 02:12
Hương Liên sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 12/5, Đảng bộ xã Hương Liên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII. Đồng chí Hoàng Đức Dũng, Phó ban tổ chức Huyện uỷ, phó đoàn công tác của Huyện uỷ chỉ đạo tại xã Hương Liên về dự.

Tại Hội nghị, BTV Đảng ủy xã đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 55 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí đảng viên nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

 Đồng chí Đậu Xuân Hùng - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ trình bày báo cáo ...

Được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ, Đoàn công tác 328 của Huyện ủy chỉ đạo xã, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban ngành cấp huyện cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã nên một số chỉ tiêu đạt và vượt, kinh tế tăng trưởng, tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. 

Các đại biểu về tham dự hội nghị

Đồng chí Đậu Xuân Lệ - Phó chủ nhiệm UBKT, chủ tịch Hội CCB phát biểu tham luận "Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỳ luật trong Đảng, công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí. 

Nổi bật là đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân, toàn dân tham gia xây dựng Nông thôn mới; Thu nhập bình quân đầu người đạt 39.2 triệu đồng/năm, tăng 1,1 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực bình quân năm 2022 đạt 708,5 tấn tăng 217,46 tấn so với đầu nhiệm kỳ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đình - Bí thư chi bộ 2 phát biểu tham luận "Kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sau thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2022 - 2025...

Địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, củng cố các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn đạt trên 5 tỷ đồng. Trong nửa đầu nhiệm kỳ này, xã đã xây dựng thêm 28 vườn mẫu, có 02 khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay xã đã đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Phan Thanh Dũng - Chủ tịch UBMTTQ xã tham luận "Vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khoá XXIII..

Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục bám sát cơ sở, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức vận động, tập hợp hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo’, 3 năm qua đã xây dựng được 27 mô hình Dân vận khéo.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đức Dũng - Phó ban tổ chức Huyện uỷ, phó đoàn công tác Huyện uỷ chỉ đạo tại đơn vị Hương Liên 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Dũng, Phó ban tổ chức Huyện uỷ, phó đoàn công tác Huyện uỷ chỉ đạo xã Hương Liên đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nửa đầu nhiệm kỳ. Đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ xã tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tiên phong, nêu gương trong các phong trào; quan tâm công tác cán bộ; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra.

Đồng chí Trần Phúc Anh - Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã kết luận hội nghị

Kết luận buổi Hội nghị, đồng chí Trần Phúc Anh, Bi thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm chỉ đạo đảng bộ xã;tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí, biểu dương sự nỗ lực phân đấu của đảng viên trong đảng bộ, để phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các Chi bộ, các đảng viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa, để hoàn thành mục tiêu cho đến cuối nhiệm kỳ. 


Tác giả: Song Hào - Bí thư đoàn xã - Nguồn: Đảng uỷ xã