Thông báo biểu diễn văn nghệ của đoàn văn công BĐBP
28/11/2023 09:33
Đoàn văn công bộ đội biên phòng Việt Nam biểu diễn nghệ thuật tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo biểu diễn văn nghệ của đoàn văn công BĐBP

Thực hiện công văn số 208/VHTT ngày 27/11/2023 của phòng văn hóa thông tin huyện Hương Khê về việc biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới. Theo đó, Đội Tuyên truyền văn hóa tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới vào lúc 19 giờ ngày 29/11/2023 tại sân Trường Tiểu học Hương Liên, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Vậy UBND xã Hương Liên thông báo để toàn thể bà con nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên toàn xã được biết để tới thưởng thức chương trình văn nghệ do đoàn văn công bộ đội biên phòng Việt Nam tổ chức.