Cung cấp 7 dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công
14/09/2021 02:43
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nộp hồ sơ thụ hưởng các chính sách theo nghị quyết 68 của chính phủ qua cổng dịch vụ công quốc gia
Cung cấp 7 dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng và cung cấp 7 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html) để hỗ trợ cho các đối tượng nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Các dịch vụ công liên quan tới Nghị quyết 68/NQ-CP được cung cấp gồm: (1) Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; (2) hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (3) hỗ trợ người lao động ngừng việc; (4) hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; (5) hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; (6) đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; (7) đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân.

Theo đó, quy trình thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (gọi tắt là Cổng) đã được đơn giản tối đa, đối tượng đăng nhập và khai, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng (trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng đã kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các biểu mẫu sẽ được điện tử hóa).

Dữ liệu này được chuyển đến cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận. Sau khi nhận được xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cổng có trách nhiệm chuyển hồ sơ trực tuyến của đối tượng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách.

Trường hợp hệ thống một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng cấp.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng theo hướng tận dụng tối đa các dữ liệu đã kết nối, liên thông giữa Cổng với các cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết được nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bị trùng lặp, không bị lợi dụng, trục lợi chính sách; giảm việc đi lại, tiếp xúc của đối tượng với chính quyền trong giải quyết chế độ, chính sách nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát./.